Հաշվետվություններ

Առաջին ուսումնական շրջանի հաշվետվություն

Մաթեմատիկաի հաշվետվություն

Մայրենիի հաշվետվություն

Ռուսաց լեզվի հաշվետվություն

Անգլերենի հաշվետվություն

Պատմության հաշվետվություն

Բնագիտության հաշվետվություն

Հաշվետվություններ, Պատմություն

Պատմության հաշվետվություն

Սեպտեմբեր

պատմության տնային աշխատանք 05.09.2022

Պատմության տնային աշխատանք

Հոկտեմբեր

Նախնադարյան Հասարակության զարգացումը Հայաստանի տարածքում

Նոյեմբեր

Միջագետքի առաջին պետությունները

Դեկտեմբեր

Պատմություն

Չինաստան և հնդկաստան

Отчёт по русскому языку, Հաշվետվություններ

Отчет по русскому языку

Сентябрь

домашние задание

Октябрь

домашнее задание

Рассказ о горячем и холодном сердце

Улица Месропа Маштоца

Ноябрь

Откуда появились слоны?

Родник

Декабрь

Русский язык

Доброта, вежливость и дружба

Домашняя работа 07.12.2022

классная работа 08.12.2022

Снег

Հաշվետվություններ, Մայրենի

Մայրենիի հաշվետվություն

Սեպտեմբեր

Չեմ կարողացել, չեմ կարողանում ու երբեք էլ չեմ կարողանա

Մայրենի տնային աշխատանք 13.09.2022

հինգ հասուն տանձ

Յուլիսիս

Բնության աղտոտում

Փորձություն

Հոմեր

Հետաքրքիր դրվագներ Կոմիտասի կյանքից

Կոմիտաս Վարդապետ

Ածելին

Քարն ու ճանապարհը

Դեղձենին

Հունձ

Դասարանական աշխատանք

Ոստրեն և մուկը

Ինչպես նորոգել աշխարհը

Հեռագրատունը

Հոկտեմբեր

Ճանապարհ

Ուժեղ կամք

Մայրենի դասարանական 05.10.2022

Տնային աշխատանք մայրենի

Ահմեդի ուղտը

Եթե մի լուր գա

Փիլիսոփայության տեսություն

Նոյեմբեր

Գործնական քերականություն 01.11.2022

Ուշինարա

Մերֆիի օրենքը

Մեծ ճշամրտությունը

Եղնիկը

Մայրենի տնային 11.11.2022

Երջանկության իմաստը

Գործնական քերականություն 17.11.2022

Գործնական քերականություն 18.11.2022

Ամբողջ ամառը մեկ օրում

Աշխարհը շուռ է եկել

Կուզեի լինել

Կառլսոնը գալիս է ծննդյան տարեդարձի

Գրաբար 28.11.2022

Դեկտեմբեր

Գործնական քերականություն 01.12.2022

Քիթը

մայրենի դասարանական 05.12.2022

Դասարանական մայրենի 30.11.2022

Կաղանդի ծառ մը

Սուրբ Ծնդդյան հեքիաթ

Եղևնին

Գործնական քերականություն 09.12.2022

Խոսեի սանդալները

Ինչ ցանես, այն էլ կհնձես

Մենակության մեջ

«Սուրբ Ծննդյան հեքիաթ սրինգ նվագող աղջկա մասին»

Սուրբ Ծննդյան ծառի ամենահայտնի լեգենդը

Դեկտեմբեր ամսվա ինքնաստուգում

Հաշվետվություններ, Մաթեմատիկաի հաշվետվություն

Մաթեմատիկաի հաշվետվություն

Սեպտեմբեր

մաթեմատիկայի տնային աշխատանք 05.09.2022

Մաթեմատիկայի տնային աշխատանք

Տնային աշխատանք 16.09.2022

Տնային աշխատանք 19.09.2022

Տնային աշխատանք 20.09.2022

Հոկտեմբեր

Մաթեմատիկայի տնային 03.10.2022

տնային աշատանք

դասարանական աշխատանք 12.10.2022

Տնային աշխատանք 14.10.2022

Դասարանական մաթեմ 17.10.2022

Տնային մաթեմ 17.10.2022

Մաթեմատիկա դասարանական 18.10.2022

Տնային մաթեմ 18.10.2022

Տնային աշխատանք

Մաթեմատիկա տնային 31.10.2022

Նոյեմբեր

Մաթեմատիկա տնային 01.11.2022

Մաթեմատիկա տնային 04.11.2022

Մաթեմատիկա տնային 07.11.2022

Մաթեմատիկա տնային 11.11.2022

Մաթեմատիկա տնային 14.11.2022

Մաթեմատիկա տնային

Կորդինատային ուղիղ

Մաթեմատիկա տնային 16.11.2022

Մաթեմատիկա տնային 18.11.2022

Մաթեմատիկա 21.11.2022

Մաթեմատիկա տնային 21.11.2022

Մաթեմատիկա տնային 22.11.2022

Մաթեմատիկա տնային 25.11.2022

Մաթեմատիկա տնային 28.11.2022

Մաթեմատիկա տնային 29.11.2022

Դասարանական մաթեմ 30.11.2022

Դեկտեմբեր

մաթեմատիկա տնային 05.12.2022

Մաթեմատիկա տնային 06.12.2022

Մաթեմատիկա տնային 07.12.2022

Դասարանական մաթեմ 09.12.2022

Մաթեմատիկա տնային 09.12.2022

Տնային մաթեմ 12.12.2022

Դասարանական մաթեմ 12.12.2022

Տնային մաթեմ 18.12.2022

Տնային մաթեմ 19.12.2022

Տնային մաթեմ 20.12.2022

Պատմություն

Պատմություն

Ովքե՞ր են Վանի թագավորության վերջին հայտնի արքաները։

Ռուսա II, Սարդուրի III

Ներկայացրե՛ք Վանի թագավորության նշանակությունը Հայաստանի պատմության մեջ։

Հայաստանի պատմության մեջ: Ինչպես գի- տենք, Ք. ա. III II հազարամյակներում Հա- յաստանի տարածքում ստեղծվել էին բազ- մաթիվ վաղ պետական կազմավորումներ: Դրանցից ոչ մեկը, սակայն, չէր ընդգրկում ամբողջ լեռնաշխարհի տարածքը: Այլ կերպ ասած’ դեռևս չկային համահայկական թագավորություններ:

Մայրենի

Դեկտեմբեր ամսվա ինքնաստուգում

 • Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում կարդացած ստեղծագործությնները առաջադրանքներով,

Սուրբ Ծննդյան ծառի ամենահայտնի լեգենդը

«Սուրբ Ծննդյան հեքիաթ սրինգ նվագող աղջկա մասին»

Խոսեի սանդալները

Եղևնին

Սուրբ Ծնդդյան հեքիաթ

Կաղանդի ծառ մը

Քիթը

 • Ստեղծագործական աշխատանքները, շարադրությունները,

Մենակության մեջ

Ինչ ցանես, այն էլ կհնձես

 • Գործնական քերականության առաջադրանքները,

Գործնական քերականություն 09.12.2022

Դասարանական մայրենի 30.11.2022

մայրենի դասարանական 05.12.2022

Գործնական քերականություն 01.12.2022

Գրաբար 28.11.2022

 • Գրադարանում կարդացած գրքերի հաշվետվությունը,

 • Գնահատե’ք դեկտեմբեր ամսվա ձեր աշխատանքը’ հիմնավորելով։ 

Ես ինձ գնահատում եմ 8

Մաթեմատիկա 6

Տնային մաթեմ 20.12.2022

619-բ,դ;622; 632; 633-բ,դ; 634-բ,դ

619

բ) –11 + ( –9 ) – 3 + ( –4 ) + 24, = -3

դ) +8 + ( –18 ) – ( +35 ) – 13 + 45։ = +57

 1. Տրված են 15, –16, 15 թվերը։ Ճի՞շտ է արդյոք, որ ցանկացած երկու
  հարևան թվերի գումարը բացասական թիվ է, իսկ բոլոր երեք
  թվերի գումարը` դրական։

Պատ.՝ այո:

 1. Երեք մեքենաներ, հավասար քանակներով ուղերթեր կատարելով,
  պահեստ են բերել 324 տ բեռ։ Առաջին մեքենան մեկ ուղերթում
  տեղափոխել է 5 1/2 տ բեռ, երկրորդը ՝ 14 7/10 տ, երրորդը՝ 20 3/10 տ։
  Ընդամենը քանի՞ տոննա բեռ է տեղափոխել մեքենաներից ամեն
  մեկը։

Լուծում՝

5 ½+14 7/10+20 3/10=39 15/10=1 1/2(տ)

324։ 40 1/2=324:81/2=324×2/81=8

8×5 1/2=8x 11/2=88/2=44(տ) 1

8×14 7/10= 8 147/105= 588/5(տ)2

633. Գտե՛ք այն թիվը, որի`

բ) 17 %-ը հավասար է 340-ի,

1. 340×100:17=2000

դ) 2 %-ը հավասար է 37-ի

1. 37×100:2=1850

634. Թվի 15 %-ը հավասար է 12-ի: Գտե՛ք այդ թվի

բ) 75 %-ը

75:15=5

5×12=60

դ) 110 %-ը

12/15=4/5

4/5×110=440/5=88